Het hotel beschikt over 19 ondergrondse garageplaatsen, 9 buiten parking plaatsen en 21 plaatsen in de Vinci parking aan het hotel. Alle plaatsen zijn betalend en op reservatie. Bij aankomst in het hotel dient u zich eerst aan te melden aan de receptie alvorens de parking plaats in te nemen.

In de straten rond het hotel moet u betalen met de parkeermeters langs de straat. Er zijn ook enkele gratis parkings in Oostende. Meer informatie hierover kan u op deze website terugvinden.

Er is ook een nieuwe gratis parking aan het station van Oostende. Deze is via dit plan te bereiken